AP Vojvodina daje bespovratna sredstva za ribnjake

Vesti | Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina dodeliće bespovratno 20 miliona dinara preko konkursa za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih.

Foto: pixabay

Sredstva su usmerena za ribnjake veće od hektar, a manje od 50 hektara koji se nalaze u Vojvodini, a mogu ih koristiti pravna lica i zemljoradničke zadruge.

Pokrajinska bespovratna sredstva mogu biti od 70 odsto vrednosti zemljanih radova, za rekonstrukciju ribnjaka ona ne mogu biti veća od pola miliona dinara, dok je podizanje novih ribnjaka limit 800.000 dinara.

Ukupan iznos pokrajinskog novca za ribnjake po jednoj prijavi ograničen je na pet miliona dinara, a rok za konkurisanje je 15. april.

Milisav Pajević