Anketa o strukturi poljoprivrednih gazdinstava

Vesti | Održivi razvoj

 

Foto: Milisav Pajević

Foto: Milisav Pajević

Na osnovu Uredbe o utvrđivanju zvanične statistike za 2018. godinu, Republički zavod za statistiku će od 1. oktobra do 30. novembra ove godine sprovesti anketu o strukturi poljoprivrednih gazdinstava.

Za te namene je iz fondova Evropske unije, u okviru Nacionalnog programa IPA 2016, obezbeđeno 80 odsto (2,5 miliona evra), a iz nacionalnog budžeta još 15 odsto potrebnih sredstava.

Anketa se sprovodi u trogodišnjoj periodici između dva popisa poljoprivrede i predstavlja važno strukturno istraživanje u sistemu statistike u toj oblasti privrede.

Anketari će posetiti 120.000 poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srbiji.

Prikupiće podatke o korišćenom poljoprivrednom zemljištu, broju stoke, mehanizaciji, radnoj snazi na gazdinstvima, proizvodnim metodima primenjenim u poljoprivredi i drugim uslovima rada u agraru i opstanka gazdinstava u ruralnim sredinama.

Dobijene informacije koristiće kreatorima agrarne politike za donošenje odluka, kao i formulisanje kratkoročnih i dugoročnih strategija razvoja poljoprivrede, a proizvođačima će biti osnov za pouzdanije planiranje i proizvodnju, zatim ustanovljavanje poljoprivredne grane u koju bi trebalo investirati, kao i za prijavljivanje kod nacionalnih i evropskih fondova za podršku u poljoprivredi.

Svi podaci će poslužiti za ažuriranje Statističkog registra poljoprivrednih gazdinstava, od koga zavisi kvalitet podataka o poljoprivrednoj proizvodnji u Srbiji.

Uspeh ovog istraživanja u najvećoj meri zavisiće od aktivnog učešća srpskih poljoprivrednika, tačnosti i potpunosti njihovog odgovora.

Za potrebe sprovođenja ankete Republički zavod za statistiku će angažovati 536 anketara.

Milisav Pajević