Aktuelna situacija na hidroelektranama u Srbiji

Srbija

hidroelektrana djerdap IU saopštenje „Elektroprivrede Srbije“ navodi se da je dotok Dunava na HE „Ðerdap 1“ u ponedeljak bio oko 12.400 kubnih metara u sekundi, da je elektrana na prirodnom režimu rada i da ne može više da utiče na nivo vode uzvodno od Golupca.

Prelivi na HE „Ðerdap 1“ otvoreni su još ranije kako bi se ispraznilo jezero i omogućio prijem vode, a na samoj brani kota Dunava je 63 metara nadmorske visine što je inače prirodni režim rada.

Hidroelektrane „Ðerdap 1“ i „Ðerdap 2“ već duže vreme imaju smanjenu proizvodnju električne zbog prelivanja i ispuštanja vode iz akumulacionih jezera. Između ove dve hidroelektrane ne očekuje se da dođe do značajnijeg porasta jezera, nitida okolna naselja budu ugrožena, a Dunav je uzvodno na prirodnom nivou.

HE „Ðerdap 1“ radi sa smanjenom snagom od 650MW, koja odgovara aktuelnom padu i zbog toga je proizvodnja oko 15 miliona kWh električne energije, dok HE „Ðerdap 2“ radi sa snagom od 50MW.

Situacija na Drini je povoljna i dotok Drine je u stagnaciji, a očekuje se opadanje u skorijem periodu. Agregati HE „Bajina Bašta“ rade punom snagom. Trenutni dotok na ovoj hidroelektrani je oko 900 kubnih metara u sekundi, a dnevna proizvodnja iznosi 9,5 miliona kWh električne energije.

Trenutni dotok u HE „Zvornik“ je negde između 1.100 do1.200 kubnih metara u sekundi, i svi agregati rade punom snagom. Aktivno klizište ispod HE „Zvornik“ je pod komtrolom državnih organa i ne ugrožava rad elektrane.

Energetski portal