Aktivnosti na rešavanju problema zagađenja vazduha u Slavonskom Brodu

mid_588b6d5ac2433Predstavnici Ministarstva zaštite okoline i energetike, Ministarstva spoljnih i evropskih poslova kao i udruženje Eko-Integral i Građanska inicijativa za čisti vazduh iz Slavonskog Broda u petak su održali sastanak. Tada su iznete informacije o aktivnostima koje se poduzimaju s ciljem rešavanja problema zagađenog vazduha u Slavonskom Brodu.

Državni sekretar u Ministarstvu zaštite okoline i energetike Ante Čikotić predstavnicima udruženja naveo je kako Ministarstvo usko sarađuje sa svim nadležnim institucijama i nacionalnim energetskim kompanijama.Tako da je utvrđen plan za rešavanje problema. Interes Hrvatske je, naglasio je Čikotić, plinofikacija i modernizacija Rafinerije nafte Brod u BiH, koja je dominantan izvor zagađenja vazduha. Hrvatska je spremna da finansira plinovod i i da osigura priključak na plin Bosni i Hercegovini. Ključno je, ističe, da struka da odgovor koji je najbrži i optimalan način da se to realizuje. Čikotić je naglasio da je gasifikacija i razvojna prilika za BiH.

Državni sekretar Čikotić izrazio je zadovoljstvo saradnjom s nevladinim organizacijama iz Slavonskog Broda ističući kako je bitno proaktivno delovanje na svim osnovama.

Predstavnici nevladinih organizacija pozdravili su aktivnosti koje se poduzimaju. Najavili su kako među sledećim koracima koje će poduzimati planiraju podizanje sudskih tužbi protiv Rafinerije nafte Brod i BiH zbog ugrožavanja zdravlja stanovnika Slavonskog Broda.

Izvor: mzoip.hr

V.V.