Aktivna kontrola vetra kao pouzdana podrška energetskom sistemu

Svet

NREL kontrola vetraUporedna studija Nacionalne labaratorije za obnovljivu energiju (The National Renewable Energy Laboratory’s – NREL) pokazala je da aktivna kontrola energije vetra može da bude potpora energetskom sistemu, tako što bi se izlazna snaga na izvoru vetrenjača koristila kao dopuna, odnosno regulator koji pobošljava pozdanost celokupnog energetskog sistema na jednom području. Nasuprot ustaljenom mišljenju stručnjaka da je vetar, usled klimatske uslovljenosti, jedan od najnepouzdanijih obnovljivih izvora energije, ova studija bavila se aktivnom podrškom kojom energija stvorena pomoću vetra može da dopuni kapacitet potreban za snabdevanje električnom energijom određene oblasti.

Studiju nazvanu „APC – Prevazilaženje praznine“ (Active Power Controls: Bridging the Gaps) NREL je uradila u saradnji sa Elektroenergetskim istraživačkim institutom (EPRI) i Univerzitetom Kolorado. Nju je sačinjavao veliki broj različitih simulacija elektroenergetskog sistema, simulacije kontrolnih testova i terenska demonstracija pomoću turbina vetrenjača koje su bile povezane na širi energetski sistem.

Pored glavnog zaključka o energiji vetra kao podršci energetskom sistemu, studija je pokazala da je takav sistem ekonomski isplativ jer obezbeđuje aktivnu kontrolu energetske snage, pri čemu je štetno opterećenje na turbinama vetrenjača zanemarljivo. Uz pomoć podrške tako dobijene energije stvara se balans i sigurnost u proizvodnji struje, izbegavaju pogrešni tokovi snage i prinudno rasterećenje sistema, kao i oštećenja opreme i rizik od potencijalnih blokada u snabdevanju.

Energija vetra ima jednu od najvažnijih uloga među obnovljivim izvorima energije i koristi se za proizvodnju električne energije u svim delovima sveta. Snaga vetra snabdeva i do 20% ukupnih potreba za energijom, a u nekim vetrovitim oblastima ona daje i više od pola ukupnih energetskih kapaciteta.

S.S.