Akcize na električnu energiju od 1. avgusta 2015. godine

Srbija

radio-ptuj.si

Na 52. sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava koja je održana 19. juna 2015. godine predstavljen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama.

Pomoćnik ministra finansija gospođa Nataša Kovačević izjavila je da se najznačajnije promene odnose na proširivanje liste oporezivanih proizvoda. Prema njenim rečima, za električnu energiju je predložena akciza od 7,5 odsto, dok će se kao osnovica koristiti potrošena električna energija. Ova promena bi trebalo da se primenjuje od 1. avgusta 2015. godine, odnosno plaćanje prvog računa sa akcizama biće realizovano u septembru 2015. godine.

Očekuje se da će plaćanje biti uređeno podzakonskim aktom.

Sandra Jovićević

foto: radio-ptuj.si