Akcija „Vaša ambalaža u reciklažu“

Svet

upravljanje otpadom

U cilju edukacije i uključivanja građana u procese reciklaže, operater za upravljanje ambalažnim otpadom „Sekopak“ u saradnji sa komunalnim preduzećem „A.S.A.“ na teritoriji Kikinde i Lapova pokrenuli su akciju razdvajanja otpada u domaćinstvima.

Akcijom je predviđeno razdvajanje biološkog otpada, crne plastične kante i reciklabilni otpad za koji su predviđene žute plastične kante od 120 litara. Dobiće uputstva i brošure o tome šta se odlaže u kante.

Planirano je da se akcija proširi na što veći broj domaćinstava uz podršku „Sekopaka“, a „A.S.A“ će jednom nedeljno prazniti kante i odvoziti otpad.

S.J.

izvor: Sekopak