Akcija „Uredimo zajedno” u Beogradu

Grad Beograd i JKP „Zelenilo – Beograd” ove godine šesti put organizuju akciju „Uredimo zajedno”.

Interesovanje građana da se uključe u uređenje svog okruženja je veliko i o tome govori podatak da je u prethodnim godinama na ovaj način uređeno preko 1.000 lokacija na teritoriji 10 gradskih opština.

Broj lokacija koje stambene zajednice prijavljuju za ovu akciju je iz godine u godinu sve veći, saopšteno je iz JKP „Zelenilo – Beograd”.

Stambene zajednice mogu da prijave predloge za ozelenjavanje i uređenje svog stambenog naselja „Zelenilu”, koje će obezbediti potreban biljni i dendro materijal, parkovski mobilijar, lopate, rukavice, farbu, četke i ostala sredstva.

Realizacija akcije obuhvatiće više faza. Stambene zajednice prijavljuju vrstu i sadržinu radova u pogledu uređenja i ozelenjavanja, kao i površinu na kojoj će ti radovi biti izvedeni.

U okviru akcije moguće je izvoditi zemljane i biološke radove, kao što su sadnja ukrasnih biljaka, travnjaka, i postavljanje parkovskog mobilijara (klupa i đubrijera).

Građevinski radovi kao što su izgradnja staza, platoa, dečjih igrališta, ugradnja fitnes rekvizita i slično ne mogu biti predmet prijave za akciju „Uredimo zajedno”.

Po isteku roka za prijavljivanje, stručnjaci iz „Zelenila” obići će sve prijavljene lokacije i proceniti opravdanost i tehničku mogućnost realizacije zahteva.

Cilj ove akcije je uključivanje građana u uređenje njihove neposredne životne sredina.

Prijava za akciju vrši se pisanim putem, a obrazac za prijavu može se preuzeti na sajtu preduzeća www.zelenilo.rs, gde se može pogledati i primer popunjenog obrasca.

Popunjena prijava može se da se pošalje na mejl adresu info@zelenilo.rs ili na adresu JKP „Zelenilo – Beograd”, Beograd, Centar za informisanje, Mali Kalemegdan 8, 11000 Beograd, sa naznakom – za akciju „Uredimo zajedno”. Prijavljivanje je počelo juče, i trajaće do 22. februara.

Milisav Pajević