Akcija „Pronađimo i sačuvajmo staništa retkih vrsta prolećnica“ realizovana u Valjevu

Foto: zzps.rs

U cilju edukacije lokalne zajednice o ugroženosti i značaju zaštite kukurajka, Zavod za zaštitu životne sredine je u saradnji sa Ekološkim pokretom „Okvir života“, u školama na teritoriji Valjeva, održao u periodu od 27. februara do 1. marta radionice u šest osnovnih škola kako bi učenicima predstavili ove retke biljke koje rastu u njihovom kraju, kao i potrebu da se povede briga o retkim i ugroženim vrstama zavičaja.

Realizovane radionice predstavljaju obrazovni program u okviru akcije očuvanja retkih ugroženih vrsta, prolećnica kukurjak i kockavice koje svoja staništa imaju u okolini Valjeva. U programu su učestvovali učenici petih razreda valjevskih osnovnih škola koji su uključeni u rad bioloških i ekoloških sekcija, u cilju njihove motivacije i pripreme za učešće i podršku akcijama pronalaženja i zaštite staništa kukurjaka i kockavice.

U tom cilju botaničar mr Verica Stojanović održala je prezentaciju u okviru koje je predstavila karateristike retkih prolećnica kukurjaka i kockavice, njihovu rasprostranjenost u Srbiji, staništa, ugorženost, potrebu zaštite i kako je uz pomoć lokalne zajednice otkriveno novo stanište kukurjaka na teritoriji Valjeva. Učenicima je o karakteristikama prostora novootkrivenog staništa i faktorima koje ga ugrožavaju govorio dr Sava Simić, hidrogeograf i kroz razgovor sa decom ukazivao na značaj očuvanja vodnog bogatstva Valjeva, kao grada sa pet reka.

Nakon prezentacije kada su deca učila o značaju zaštite ovih retkih vrsta i kako da ih prepoznaju na terenu, održana je radionica kako bi iskazali svoje mišljenje da li i zašto treba da sačuvamo staništa kukurjaka i osmislili akcije kako da se proširi informacija o postojanju retkih biljnih vrsta na teritoriji Valjeva. Ovom prilikom učenici u svim školama su pokazali veliku zainteresovanost da pomognu u zaštiti kukurjaka i kockavice i kreativnost u osmišljavanju akcija za upoznavanje o značaju zaštite staništa ovih vrsta kako roditelja, vršnjaka i nastavnika, tako i šire javnosti kroz postavljanje fotografija i pisanje vesti za lokalne medije, osmišljavanje bilborda i tabli na terenu, zatim pisanjem pesama, školskom predstavom i odlaskom na teren kako bi što više žitelja Valjeva videlo biljku i njeno stanište. Radionice je vodila andragog Nataša Panić, rukovodilac Grupe za obrazovno-izdavačku delatnost i komunikacije.

Obrazovni program „Biljke mog zavičaja – sačuvajmo vesnike proleća“ realizovan je u osnovnim školama „Vladika Nikolaj Velimirović“, „Nada Purić“, „Prva osnovna škola“ i „Milovan Glišić“ u Valjevu, „Prota Mateja Nenadović“ u Brankovini i „Zdravko Jovanović“ u Poćuti.

izvor: zzps.rs

Sandra Jovićević