Akcija odnošenja kabastog otpada u Vrbasu

Srbija | Upravljanje otpadom

Foto – ilustracija: Pixabay

U subotu 7. oktobra 2017. godine u Vrbasu će biti organizovana druga ovogodišnja akcija odnošenja kabastog otpada iz domaćinstva.

Predstavnik PJ Čistoća gospodin Mladen Pavlović naglasio je da u kabasti otpad ne spada građevinski materijal. Pod kabastim otpadom se podrazumevaju delovi nameštaja, tvrde plastike, automobilske gume i drugi sitni otpad koji bi trebalo da bude upakovan u kutije ili netipizirane vreće.

Akcija odnošenja kabastog otpada biće organizovana na teritoriji grada Vrbasa, a u selima će biti naknadno sprovedena.

izvor: vrbas.net

Sandra Jovićević