Agencija za energetiku dala saglasnost na Pravila za raspodelu prekograničnih prenosnih kapaciteta za JP EMS

Srbija

aers

Agencija za energetiku Republike Srbije izdala je saopštenje u kojem je navedeno da je na sednici Saveta Agencije za energetiku, koja je održana 17. novembra 2015. godine, doneta odluka o davanju saglasnosti javnom preduzeću za prenos električne energije i upravljanje prenosnim sistemom „Elektromreža Srbije“ na Pravila za raspodelu prekograničnih prenosnih kapaciteta.

Kako je istaknuto, doneta Pravila za raspodelu prekograničnih prenosnih kapaciteta omogućavaju transparentnu proceduru za raspodelu prekograničnih kapaciteta na ovim granicama i veoma su bitna za uređenje trgovine i razvoj tršišta električne energije.

U saopštenju je navedeno da je ovo javno preduzeće kao operator prenosnog sistema električne energije odgovorno za organizovanje godišnjih, mesečnih, nedeljnih i unutardnevnih alokacionih procedura za raspodelu 50 odsto ukupnog raspoloživog prenosnog kapaciteta na granicama na kojima nisu organizovane zajedničke aukcije.

Sandra Jovićević

foto: aers.rs