Agencija za energetiku bira novog predsednika i članove saveta

Vesti | Srbija

Na osnovu člana 40. stav 1. Zakona o energetici, Komisija za sprovođenje postupka za izbor kandidata za predsednika i članove Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije, obrazovana Odlukom Vlade o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka za izbor kandidata za predsednika i članove Saveta Agencije za energetiku, raspisala je Javni konkurs za izbor kandidata za predsednika i članove saveta Agencije za energetiku Republike Srbije.

Funkcije za koje se vrši izbor:

– Predsednik Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije – 1 lice

– Član Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije – 4 lica

Predsednik Saveta se bira na period od sedam godina, dva člana Saveta se biraju na period od šest godina, dva člana Saveta se biraju na period od pet godina, a mesto rada je Beograd, Terazije, broj 5.

Ukoliko smatrate da se ste vi prava osoba za neku od ovih funkcija, o pravilima konkursa i načinu prijave možete da se informišete OVDE.