AERS dala saglasnost na pravila o radu sistema za distribuciju gasa JP Srbijagas

Srbija | Gas

Ukraine Russia Gas

Na sednici Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije koja je održana 10. decembra 2014. godine data je saglasnost na pravila o radu sistema za distribuciju prirodnog gasa JP Srbijagas. Ova pravila bitna su za uređenje odnosa između operatera i korisnika distributivnog sistema, a njima se stvaraju uslovi za liberalizaciju tržišta gasa.

U saopštenju Agencije za energetiku Republike Srbije navedeno je da se osnovna pitanja koja se uređuju pravilima tiču tehničkih uslova za priključenje na distributivni sistem, pristup sistemu, planiranja rada i razvoja sistema, uslova merenja i obezbeđenja mernih podataka, usaglašavanja rada sa susednim operaterima sistema, načina obračuna i plaćanja.

Agencija za energetiku Republike Srbije podsetila je i da je u julu održana javna rasprava zainteresovanih institucija i korisnika, nakon čega se pristupilo konačnoj pripremi pravila o radu sistema za distribuciju prirodnog gasa JP Srbijagas.

Podsetimo, od 1. januara 2015. godine počinje liberalizacija tržišta prirodnog gasa za velike potrošače, a od 1. januara 2016. godine i mali potrošači i domaćinstva moći će da biraju svog distributera.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs