AERS dala saglasnost na odluku o cenama nestandardnih usluga za „EPS Distribuciju“

Srbija

aers

U petak 15. jula 2016. godine održana je sednica Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije. Na sednici je data saglasnost na odluku o cenama nestandardnih usluga koju je doneo operator distributivnog sistema „EPS Distribucija“.

Kako se navodi u saopštenju Agencije za energetiku, odobrenim cenovnikom su obuhvaćene nestandardne usluge koje predstavljaju povremene usluge, odnosno one koje operator sistema pruža na azhtev kupca, odnosno korisnika sistema suprotno propisima, a koje nisu obuhvaćene kroz cenu pristupa sistemu ili kroz troškove priključenja. Usluge se odnose na obustavu isporuke električne energije, ponovnog priključenja mernog mesta nakon obustave, isključenje, zamenu brojila zbog ispitivanja ispravnosti, usluge vezane za izdavanje uslova za projektovanje, priključenja, izdavanje uslova i mišljenja za priključenja elektrana i slično.

Odlukom su prihodi koje ostvaruje operator distributivnog sistema po ovim osnovama stavljeni pod kontrolu, a čime su stvoreni uslovi za njegovo transparentnije poslovanje i jedinstven tretman korisnika sistema.

izvor: aers.rs

Sandra Jovićević