AERS dala saglasnost na nove cene električne energije

Srbija

aers

Savet Agencije za energetiku Republike Srije održao je sednicu 31. avgusta 2016. godine na kojoj je data saglasnost na odluku JP „Elektroprivreda Srbije“ o novim cenama električne energije.

Nova cena električne energije povećana je za 3,8 odsto, a odnosi se na domaćinstva i male kupce koji imaju pravo da električnu energiju nabavljaju po regulisanim cenama. Kako je navedeno,prosečna cena električne energije iznosiće 6,6 dinara po kWh bez poreza, akcize i naknade za obnovljive izvore energije.

Cene korišćenja prenosne i distributivne mreže nisu menjane.

izvor: aers.rs

Sandra Jovićević