Aerodrom „Nikola Tesla“ primenio mere zaštite životne sredine

 

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Ministar zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije Goran Trivan posetio je juče Aerodrom „Nikola Tesla“, gde su mu predstavnici poslovodstva ove kompanije predstavili mere za zaštitu životne sredine na području naše najveće vazdušne luke.

U okviru obilaska Aerodroma, predstavljeni su novi infrastrukturni objekti i preduzete mere zaštite životne sredine, kao i planovi na unapređenju funkcionisanja aerodromskih službi, preventivno delovanje i sanacija zatečenog stanja u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine.

Trivan je sa saradnicima obišao i novoformirano mesto za odlaganje otpada, privremeno skladište opasnog otpada, platformu za odleđivanje i zaštitu od zaleđivanja vazduhoplova.

Goran Trivan je tom prilikom izrazio zadovoljstvo time što je poslovodstvo Aerodroma, predvođeno v.d. generalnog direktora Sašom Vlaisavljevićem, u kratkom vremenskom periodu obezbedilo uslove i primenilo mere zaštite životne sredine.

Beogradski aerodrom je primer ekološki odgovorne kompanije koja shvata značaj i posebnu pažnju posvećuje pitanjima zaštite životne sredine, naveo je Trivan i dodao da će Ministarstvo podržati sve planove i inicijative Aerodroma na daljem unapređenju zaštite životne sredine, i u tome pružiti svu stručnu pomoć.

Vlaisavljević je rekao da modernizacija poslovanja i unapređenje svih poslovnih procesa podrazumevaju sistemska poboljšanja koja je u proteklih četiri godine ova kompanija uvodila. 

Naime, kako je objasnio, beogradska vazdušna luka preduzima mere kako bi se smanjio štetan uticaj poslovnih procesa na životnu sredinu i čitava kompanija je posvećena ovom cilju i aktivno angažovana na njegovoj realizaciji.

Rukovodstvo Aerodroma u proteklom periodu preduzelo je niz organizacionih i infrastrukturnih mera zaštite životne sredine. U okviru kompanije formirana je posebna jedinica za zaštitu životne sredine i imenovano lice odgovorno za upravljanje otpadom.

Tokom realizacije akcionog plana raščišćavanja svih sredstava na kompleksu aerodroma koja mogu imati štetan uticaj na životnu sredinu, obezbeđen je prostor za skladištenje neopasnog otpada, a posebno prostor za odlaganje opasnog otpada, po svim ekološkim standardima.

Nedavnom izgradnjom platforme za odleđivanje i zaštitu od zaleđivanja vazduhoplova ispunjeni su najsavremeniji svetski standardi, što je još jedan doprinos ove kompanije unapređenju zaštite životne sredine u Srbiji.

Milisav Pajević