Adaptacija prostorija mesnih zajednica u Sarajevu

Foto: Wikipedia/AZ

Opština Stari Grad Sarajevo je započela radove na adaptaciji prostorija tri mesne zajednice čime će se unaprediti uslovi za kvalitetnije pružanje usluga građanima, saopšteno je iz ove Opštine.

U opštinskoj Službi za lokalni razvoj i poslove mesnih zajednica pojašnjavaju da se radi o tri starogradske mesne zajednice: Babića bašča, Logavina i Mahmutovac. „Radove u Babića bašči, u ukupnom iznosu od oko 42.000 konvertibilnih maraka (21.000 evra), finansiraju podjednako Opština i UNDP. Radi se o programu ‘Jačanje uloge MZ u BiH’, koji implementira UNDP u BiH sa partnerskim opštinama, a finansiraju Vlada Švajcarske i Švedske. Radovi u Logavinoj i Mahmutovcu se, odlukom opštinskog načelnika, finansiraju isključivo sredstvima Opštine Stari Grad“, kazali su u Službi.

Zidovi, plafoni i podovi u Mesnoj zajednici Babića bašča puni su vlage zbog prodora podzemnih voda, te su uslovi za rad i boravak izuzetno otežani. U toku je skidanje oštećenih delova sa zidova i saniranje od vlage. Adaptirane prostorije Mesne zajednice Babića bašča sa poboljšanim uslovima ubuduće će se mnogo više koristiti, a u planu su brojni programi, pogotovo za građane trećeg životnog doba.

U Mesnoj zajednici Logavina adaptira se velika prostorija za sastanke. Uklonjene su keramičke pločice, nakon čega će uslediti gletovanje zidova i finalno krečenje. U ovoj prostoriji održavaju su redovni sastanci građana, saveta MZ-a i drugi.

Kao što je i obećao, opštinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić na prošlogodišnjem sastanku sa građanima u MZ Mahmutovac, izvršena je zamena starih i dotrajalih hodnika i vrata u ovoj mesnoj zajednici. Zbog njihove dotrajalosti bilo je izuzetno teško zagrejati prostorije. Ovi radovi završeni su prethodnih dana, tako da su sada uslovi za boravak u MZ Mahmutovac mnogo bolji.

Izvor: Grad Sarajevo