ABB pobednik tendera za termoelektranu „Kusile“

Svet | Ugalj

abb logo iet.jrc.ec.europa.eu

Kompanija ABB pobedila je na tenderu vrednom 160 miliona dolara koji je raspisao južnoafrički nacionalni provajder električne energije „Escom“. ABB će izraditi softver, kontrolne sisteme i instrumente za elektranu na ugalj „Kusile“ u Vitbanku čija je snaga 4800MW.

Ova elektrana na ugalj će po svojoj snazi biti četvrta na svetu, a njena efikasnost biće veća u odnosu na obične termoelektrane. Proizvodiće veću količinu električne energije uz manje fosilnih goriva, dok će emisija štetnih gasova biti smanjena. Takođe će koristiti i inovativnu tehnologiju za odsumporavanje dimnih gasova.

Kompanija ABB će izraditi kompletne instalacije i kontrole za ovu elektranu, inženjering, montažu, puštanje u rad, a izvršiće i optimizaciju i potrebnu obuku. Softver ove kompanije će obezbediti efikasnije poslovanje, ali i omogućiti pouzdano napajanje električne energije za potrošače.

ABB je vodeća svetska kompanija u oblasti energetike i industrijske automatike, koja svojim tehnologijama pomaže korisnicima u efikasnijem korišćenju električne energije, u povećanju industrijske produktivnosti i smanjenju štetnog uticaja na životnu sredinu. Kompanije članice ABB Grupe posluju u oko 100 zemalja i zapošljavaju oko 145 000 ljudi.

Sandra Jovićević

foto:  iet.jrc.ec.europa.eu