Zbog netačno unetih podataka preduzeća oštetila državu za 4,8 milijardi dinara

Agencija za zaštitu životne sredine je, u okviru svojih nadležnosti, pokrenula krivične i prekršajne prijave protiv preduzeća koja nisu dostavila podatke o proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada ili su dostavila netačne podatke u Nacionalni registar izvora zagađivanja, u skladu sa zakonima koji uređuju oblast zaštite životne sredine.

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

Za 2018. godinu pokrenuta je 1961 prekršajna prijava protiv preduzeća koja nisu dostavila podatke o proizvodima stavljenim na tržište Republike Srbije i 364 krivične prijave za 2016, 2017. i 2018. za preduzeća koja su dostavila netačne podatke unosom podataka u informacioni sistem.

Na osnovu podataka kojima raspolaže Agencija za zaštitu životne sredine, dobijenih od Uprave carina, procenjena naknada za netačno unete podatke iznosi oko 4,8 milijardi dinara.

Maja ove godine sva preduzeća koja nisu ispunila svoju obavezu dostavljanja godišnjeg izveštaja su dobila obaveštenje o neispunjenju svojih obaveza.

Obaveštenja su poslata na adresu 4797 preduzeća.

Na osnovu ovog obaveštenja veći broj preduzeća je ispunilo svoju obavezu.

Milisav Pajević