Zaštićenim staništem „Pančevačke ade” upravljaće Šumsko gazdinstvo „Banat”

Vesti | Srbija

Ade Forkontumac, Štefanac i Čakljanac koje su smeštene unutar vodotoka reke Dunav, na mestu gde se u njega uliva reka Tamiš, proglašene su za zaštićeno područje.

Foto: JP Vojvodinašume

Naime, početkom maja Skupština grada Pančeva donela je Odluku o zaštiti Pančevačkih ada kao zaštićeno stanište.

Ove tri ade čine zaštićeno stanište, zaštićeno područje treće kategorije i predstavljaju funkcionalnu celinu vodenih, vlažnih i šumskih staništa na površini nešto većoj od 1.300 hektara.

Novoproglašeno područje biće od velikog značaja za očuvanje populacija zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta, posebno onih koja naseljavaju vodena staništa.

Upravljanje zaštićenim staništem „Pančevačke ade” povereno je JP „Vojvodinašume”, odnosno Šumskom gazdinstvu „Banat” iz Pančeva.

Milisav Pajević