U Valjevu aktiviran uređaj za praćenje alergenog polena u vazduhu

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

Agencija za zaštitu životne sredine je 6. februara u okviru proširenja uspešne saradnje sa Gradom Valjevom, postavila i aktivirala uređaj za praćenje alergenog polena u vazduhu.

Na taj način će se pratiti koncentracije 24 aleregene vrste polena u vazduhu tokom sezone polinacije (od februara do novembra).

Postavljanjem navedenog uređaja u Valjevu uspostavljeno je 26. merno mesto u državnoj mreži za praćenje koncentracija polena u Republici Srbiji.

Gradska uprava Valjeva će preuzimati podatke sa sajta Agencije, a u svrhu obaveštavanja javnosti.

Milisav Pajević