Održana obuka o sprečavanju krijumčarenja divljih vrsta

 

Foto: Ministarstvo zaštite životne sredine

Ministarstvo zaštite životne sredine je prošlog četvrtka u Zoološkom vrtu grada Beograda održalo posebnu obuku vezanu za CITES Konvenciju pripadnicima Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina.

Grupa za sprovođenje CITES Konvencije je carinskim službenicima prikazala prezentacije o osnovnim elementima CITES Konvencije, CITES dozvolama i potvrdama, strukturi nacionalnih organa za CITES, taksonomiji, prepoznavanju divljih vrsta i njihovih delova i derivata (vodozemci, gmizavci, ptice, sisari, ribe i beskičmenjaci), fizičkoj proveri pošiljki, metodama krijumčarenja, ilegalnoj trgovini, primerima zaplena i sankcionisanja krijumčarenja divljih vrsta u Republici Srbiji.

U saradnji sa osobljem Zoološkog vrta grada Beograda i Zoološkog vrta Palić, prilikom praktičnog dela obuke carinskim službenicima su prikazane tehnike rukovanja sa živim primercima divljih životinja (papagajima, pticama grabljivicama i zmijama).

U ovom delu obuke ukazano je na preventivne bezbednosne mere i neophodnu opreznost prilikom vršenja kontrole pošiljki u kojima se nalaze živi primerci divljih životinja.

Za pomoć u daljem radu na sprečavanju krijumčarenja divljih vrsta, prisutnim predstavnicima Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja uručena je štampana verzija INTERPOL priručnika za otkrivanje metoda krijumčarenja divljih vrsta, čiji prevod na srpski jezik je obezbedilo Ministarstvo zaštite životne sredine.

Milisav Pajević