Kragujevac sprovodi sistematsku deratizaciju

Vesti | Održivi razvoj

Foto: Milisav Pajević

Na teritoriji grada Kragujevca ovog meseca biće sprovedena sistematska deratizacija, koju u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti sprovodi Gradska uprava za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Tom prilikom biće tretirano 351 kilometar kanalizacionih mreža, 21 kilometar priobalja reka i potoka, gradska deponija Jovanovac kao i divlje deponije, zatim neuređene i delimično uređene zelene površine oko stambenih objekata i podrumski i tavanski prostori.

Kako bi deratizacija bila uspešna i dobro isplanirana, u Skupštinskoj sali je održan organizacioni sastanak sa predstavnicima Saveta mesnih zajednica, čiji će zadatak biti da informišu meštane sa svojih područja o akciji, lociraju žarišta i sprovedu pripremne mere za sprovođenje postupka deratizacije.

– Drugu godinu zaredom praktikujemo da u ovom vremenskom periodu tokom oktobra i novembra meseca pozovemo predstavnike Saveta mesnih zajednica sa teritorije grada Kragujevca, kako bi na najbolji način preneli informacija koliko je važna deratizacija i šta je potrebno da bi ona bila uspešna. Imajući u vidu da je za njenu uspešnost, naročito na seoskom području kao preventivnu meru neophodno ukloniti organski i neorganski otpad iz podrumskih i tavanskih prostorija i divlje deponije, predstavnici saveta dostaviće informacije o žarišnim tačkama sa terena, postavljati obaveštenja i deliti liflete sa savetima izvođača sistematske deratizacije DDD Promet, kazala je dr Gordana Damnjanović, član Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Sistemska deratizacija se sprovodi iz higijensko-epidemioloških, zdravstvenih, ekonomskih i ekoloških razloga. Ona ne znači potpunu eradikaciju glodara, miševa i pacova, već predstavlja organizovane napore lokalne zajednice da se ova populacija kao izvor zaraze svede na optimalnu i razumnu meru, poručila je Damnjanović.

Ekipe DDD Prometa, sa deratizacijom koja će trajati narednih meseca dana, počinju u danas od okolnih sela i prigradskih naselja prema gradskom području.

Tretmane će zatvorenim prostorima obavljati sredstvom Ratmo – dez u obliku peleta, a priobalja, neuređene zelene površine, deponije i kanalizacione mreže, istim sredstvom ali u parafinskom obliku koje trpi vlagu.

Kako bi prostor bio pripremljen i vlasnici životinja upozoreni na vreme, stanovnici područja na kome se izvodi deratizacija biće obavešteni tri dana ranije.

Inače, grad je za sistematsku deratizaciju na području Kragujevca iz budžeta izdvojio 1,5 milion dinara.

Milisav Pajević