Dani energetike i energetske efikasnosti u Kragujevcu

 

Foto: Grad Kragujevac

Dani energetike i energetske efikasnosti koji su u Kragujevcu organizovani za energetske menadžere iz desetak opština i gradova u Srbiji i predstavnike opštine Šumadijskog regiona nastavljeni su prezentacijom “Programa energetske efikasnosti grada Kragujevca za period 2018. – 2020. godine“. Program je predstavio prof. dr Dušan Gordić sa Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Energetski menadžeri, bili su u prilici i da se upoznaju sa organizacijom grada Kragujevca u oblasti energetskog menadžmenta, načinom funkcionisanja Odeljenja za energetsku efikasnost kao i planiranim i realizovanim aktivnostima u ovoj oblasti. Prilikom posete Gradskoj upravi za upravljanje projektima, ravnomerni i održivi razvoj, oni su iskazali posebno interesovanje za softver koji prati potrošnju energije u zgradi grada, u realnom vremenu.

Foto: Grad Kragujevac

Energetski menadžeri posetili su i Politehničku školu u Kragujevcu na kojoj su uz finansijsku podršku Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije realizovane mere energetske efikasnosti.

Gosti su se u razgovoru sa direktorom škole Sinišom Kojićem, upoznali sa načinom pripreme dokumentacije za Kancelariju, kako je škola izgledala pre rekonstrukcije, koje su bile prepreke i kako su prevaziđene.

Predstavljene su i mere energetske efikasnosti koje su primenjene na ovom objektu i rezultati postignutih ušteda.

Predstavnici gradova i opština su upoznati i sa Pravilnikom o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja, jer se taj Pravilnik odnosi na potrošnju energije u javnim zgradama srednjih škola.

Milisav Pajević