75 miliona evra za održivu energetiku zapadnog Balkana iz Evropske banke za obnovu i razvoj

Srbija | Region

Evropska banka za obnovu i razvojU cilju pospešivanja upotrebe obnovljivih izvora energije, a kao posledica velikih neiskorišćenih potencijala na teritoriji celokupnog Balkana, Evropska banka za obnovu i razvoj, EBRD, je pokrenula novi finansijski okvir od 75 miliona evra. Osnovna namena fonda podrazumeva obezbeđivanje kreditnih linija bankama u Srbiji, Privremenoj misiji UN na Kosovu, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i BJR Makedoniji.

Novootvoreni fond predstavlja pokušaj eliminisanja ranijih nedostataka podrške investitorima. Projekat fonda nastoji da obezbedi izvore dugoročnog finansiranja za investitore, a da im pritom pruži i podršku u pogledu tehničke ekspertize. Iako namenjen svim zemljama na teritoriji Balkana, projekat je tek u prvoj fazi, pa je trenutno realizovan samo na teritoriji Bosne i Hercegovine, Hrvatske, BJR Makedonije i Srbije.

WeBSEFF II je deo već postojećeg regionalnog programa za energetsku efikasnost za zemlje zapadnog Balkana, i direktno je podržan od strane Evropske unije sa 11,5 miliona evra bespovratnih sredstava za investicione programe i aktivnosti tehničke saradnje.

Ključni ciljevi ove inicijative su otvaranje novih tržišta, kao i obezbeđivanje efikasne alokacije sredstava kroz finansiranje privatnih i individualnih interesenata za projekte energetske održivosti.

Prema rečima direktora EBRD za Srbiju, gospodina Matea Patronea, poseban akcenat je na iskorišćenju energetskog potencijala gradskih opština, ali i na eliminisanju nedostataka u korišćenju energije iz obnovljivih izvora na teritoriji Balkana.

Ono što je značajno je činjenica da novi finansijski okvir predstavlja samo nastavak uspešnih aktivnosti na polju finansiranja održive energije na Balkanu, koje su pokrenute od strane EBRD 2009. stvaranjem fonda od 60 miliona evra.

Đ.L.