Sa ulica Kotora dnevno se prikupi oko 95 tona otpadnog materijala

Vesti | Region

Foto-ilustracija: Pixabay

Tokom letnje sezone sa područja kotorske opštine dnevno se u proseku odveze 60 tona smeća i 35 tona kabastog materijala, kazao je direktor lokalnog komunalnog preduzeća Mladen Lučić.

On je naveo da je cena tone smeća, koje se odvozi na barsku deponiju Možura, oko trideset pet evra, istakavši da je to preduzeće odgovorilo zadacima sezone.

– Samo nakon nedavno održane Bokeljske noći je dislocirano oko 50 tona smeća i grad je posle svega nekoliko sati, a nakon velikog posla koji su obavili komunalci, bio potpuno čist, kazao je Mladen Lučić za Radio Kotor.

Na području kotorske opštine postavljeno je ukupno 700 kontejnera zapremine 1,1 kubika i pedesetak velikih kontejnera – takozvanih kesona.

– Smeće se iz područja Starog grada odvozi u četiri, u devet i 15 sati dok su tokom dvadeset četiri sata na ovom području dežurni čistači koji obilaze teren, a u vanrednim okolnostima takođe organizujemo odvoz smeća i mimo pomenutih termina. Kada su u pitanju prigradska naselja smeće se odvozi tri puta dnevno, a po potrebi su radnici angažovani i naknadno, rekao je Mladen Lučić.

Vozni park preduzeća obnovljen pre godinu i vrednost te investicije bila je oko 500 hiljada evra.

Ističe da je saradnja sa ugostiteljima u Starom gradu na zadovoljavajućem nivou.

U Komunalnom preduzeću je sto šezdeset stalno zaposlenih, a oko stotinjak je onih koji su povremeno angažovani honorarno.

Milisav Pajević