Ako ste u potrazi za poslom u oblasti termotehnike i elektroenergetike

Naša partnerska kompanija CEEFOR d.o.o. iz Beograda traži dva timska igrača da se pridruže odlično organizovanoj i iskusnoj ekipi inženjera usled povećanog obima posla.

Ako ste:

– Mašinski inženjer sa licencom 330, smer termotehnika

– Elektroinženjer sa licencom 350 – odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona, smer elektroenergetika,

pošaljite svoju radnu biografiju na mejl: info@ceefor.co.rs

Razgovori sa kandidatima biće obavljeni tokom ove i naredne nedelje.

 

CEEFOR je je brzo rastuća kompanija u čijem timu se nalaze stručnjaci sa značajnim iskustvom i vrhunskim referencama u pripremi i sprovođenju projekata u sledećim oblastima:

 

 

  • energetska efikasnost u zgradarstvu i industriji,
  • korišćenje obnovlјivih izvora energije – solarna, hidro, geotermalna, energija vetra i biomase,
  • primena kogeneracionh postrojenja,
  • optimizacija procesa,
  • ekomobilnost.

U našem timu se nalazi 30 stručnjaka – među kojima je 15 inženjera mašinske, elektro, građevinske, saobraćajne, tehnološke i drugih struka. Radeći na izradi brojnih energetskih audita, studija opravdanosti projekata, finansijskih analiza kao i na tehničkoj kontroli projekata, CEEFOR-ova stručna ekipa stekla je prestižne reference zahvaljujući kojima je svrstana u sam vrh primera dobre prakse u našoj zemlji.

CEEFOR spruža dobro prilagođenu tehničku podršku investitorima i bankama, kao i tehničku podršku za uspostavlјanje i plasman namenskih kreditnih linije za EE/OIE. Naše ekspertsko polјe je široko i obuhvata kako industriju tako i oblast zgradarstva.

CEEFOR se fokusira na smanjenje primarne i finalne potrošnje energije kroz sprovođenje mera energetske efikasnosti, što za efekat ima umanjenje troškova i negativnog uticaja štetnih komponenti koje izazivaju efekat staklene bašte.

Sve prijave na konkurs molimo da šaljete na mejl kompanije: info@ceefor.co.rs