Uskoro rekonstrukcija, racionalizacija i održavanja javnog osvetljenja u Bogatiću

Vesti | Srbija

 

Foto: Opština Bogatić

Foto: Opština Bogatić

Na 19. sednici Skupštine opštine Bogatić odbornici su usvojili predlog rešenja o imenovanju Stručnog tima za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja javnog osvetljenja na teritoriji opštine Bogatić.

Između ostalog, odbornici su dali saglasnost na drugu i treću izmenu Programa poslovanja JKP „Bogatić“ Bogatić za 2018.godinu u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima.

Takođe, odbornici su usvojili Izveštaj o radu i finansijski izveštaj za 2017.godinu Turističke organizacije opštine Bogatić, saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JKP „Bogatić“ Bogatić o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja JKP „Bogatić“ za period 01.01.2018. do 31.12.2018.godine.

Milisav Pajević