Turizam je „skuplji“ za životnu sredinu nego za naše novčanike

U naučnom časopisu, Nature Climate Change, nedavno su objavljeni rezultati istraživanja koje je bilo usmereno na izračunavanje ugljeničnog otiska turizma.

Foto-ilustracija: Pixabay

Tim istraživača došao do saznanja da je uticaj turizma u proizvodnji štetnih gasova oko četiri puta viši nego što se do sada pretpostavljalo – njihovi proračuni pokazali su da udeo putovanja u globalnim emisijama iznosi 8 odsto.

Doprinos putnika količini ugljen-dioksida (CO2) u atmosferi je, u periodu od 2009. do 2013. godine, porastao sa 3,9 na 4,5 milijardi gigatona – a ključni razlozi ovog skoka su transport, smeštaj, hrana i piće i kupovina različitih dobara – od suvenira preko odeće do kozmetike. Ako se obistine naučna očekivanja, do 2025. doprinos će se popeti na čak 6,5 gigatona CO2, što je 12 odsto trenutnog oslobađanja štetnih materija u vazduh.

Na međunarodnom nivou, ova uslužna grana industrije beleži konstantno širenje podstaknuto ekonomskim jačanjem srednje klase i konzumerizmom, a delom i padom cena avio-karata. Procenjuje se da se turizam, na godišnjem nivou, uvećava za između 3 i 5 odsto, više i u odnosu na trgovinu.

Istraživači su prikupili podatke iz 160 zemalja i za svaku pojedinačnu izračunali ukupan zbir emisija koje su uzrokovali njihovi građani na odmoru, bilo u tuđini, bilo u otadžbini, „emisije boravka“, i ukupan zbir emisija koje su rezultat posetilaca njihove teritorije, „emisije odredišta“. U najvećoj meri, polazne i krajnje destinacije turista-„eko-negativaca“ su države sa visokim prihodima, a vinovnik za najviše emisije i boravka i odredišta je Amerika, a prate je Nemačka, Kina i Indija.

Međutim, kada je reč o najvećim stradalnicima turizma per capita (po slavi stanovnika) – to su mala ostrva. Između 30 i 80 odsto gasova staklene bašte u nacionalnim ekonomijama ostrvskih zemalja dolaze iz ovog sektora, a za čak 95 odsto turizmom motivisanih štetnih ispuštanja na Maldivima odgovorni su stranci, a ne domaće stanovništvo.

Ova situacija za ostrvljane predstavlja mač sa dve oštrice. U jednu ruku, turizam predstavlja njihov glavni izvor primanja, a u drugu, pretnju njihovom biodiverzitetu.

Svoje pojedinačno učešće u turističkom zagađivanju vazduha možete da smanjite odlučujući se za letove niže ugljenične proizvodnje i održive kompanije.

Jelena Kozbašić