6.5 miliona ljudi u svetu zaposleno u sektoru OIE 2013. godine

Svet

zaposlen u sektoru obnovljivih izvoraMeđunarodna agencija za obnovljive izvore energije (IRENA) objavila je u novoj studiji „Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2014“ u Seulu, na međuministarskom sastanku o čistoj energiji 23 zemlje, da je prošle godine sektor obnovljivih izvora energije zapošljavao oko 6.5 miliona ljudi širom sveta.

Najviše radnih mesta otvorile su Kina, Brazil, SAD, Indija, Nemačka, Španija i Bangladeš, i to u sektorima solarne fotonaponske industrije, proizvodnje biogoriva, izgradnje vetroparkova i modernih postrojenja na biomasu i biogas.

Energetski portal