Smanjenje testiranja na životinjama u Americi

Vesti | Svet | Održivi razvoj

Foto-ilustracija: Pixabay

Testiranje proizvoda na životinjama izaziva bes među aktivistima za zaštitu njihovih prava. Američka agencija za zaštitu životne sredine (EPA) skrojila je strategiju za suzbijanje korišćenja kičmenjaka u svrhu medicinskih istraživanja.

Iako su naučnici pronašli preciznije i efikasnije načine za ispitivanje različitih artikala, oni su i dalje manje zastupljeni u laboratorijama od „pokusnih kunića“.

EPA je nedavno objavila nacrt strategije za smanjenje upotrebe životinja u hemijskim eksperimentima. On se zasnima na tri relativno jednostavne komponente:

– identifikaciji, razvoju i integraciji novih pristupa za odluke o kontroli toksičnih supstanci,

– izgradnji poverenja da su ove nove metode naučno pouzdane i relevantne za odluke o toksičnim supstancama i

– sprovođenju novih metoda koje se najbolje uklapaju.

Naravno, to je mnogo lakše reći nego uraditi, pa plan naglašava da proces usvajanja i integracije alternativnih metoda treba da bude postepen i da zahteva duži vremenski period.

Smanjenje i potpuna obustava testiranja na životinjama više nije samo pitanje njihovih prava i moralne upitnosti. Dokazano je da su testiranja na njima proizvela neke pogrešne i nepouzdane rezultate, s obzirom na to da tela životinja reaguju na lekove i medicinska stanja na značajno različite načine od ljudi.

Na sreću, kako EPA nastavlja da podstiče smanjenje korišćenja životinja u testiranju, zamenski načini nastavljaju da se razvijaju i poboljšavaju. Moguće je da će uskoro jedina živa bića u laboratorijama biti ljudi i da će istraživanja biti preciznija nego ikada pre.

Da je pozitivna praksa izuzimanja pacova i zečeva iz testiranja – moguća, dokazale su kozmetičke kuće Lush, Afrodita, Oriflame, drogerije DM i drugi.

Jelena Kozbašić