3Smart je počeo 1.januara

Region

pametni-grad-624x468Novi projekt u LARES-u (Laboratorija za sisteme obnovljivih izvora energije Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva) „Pametna zgrada-pametna mreža-pametni grad“ (3Smart) počeo je 1. januara 2017. godine.

Osnovni cilj projekta je obezbediti tehnološke i zakonske pretpostavke za unakrsno upravljanje zgradama, energetskim mrežama i glavnom infrastrukturom gradova podunavskog regiona.

Ovo uključuje izradu modularne platforme za koordinisano upravljanje zgradama i elektrodistributivnim mrežama. Tako napravljena platforma će se ugraditi na pet pilot lokacija u pet zemalja (Hrvatska, Slovenija, Austrija, Mađarska i Bosna i Hercegovina) i uradiće se opsežna analiza koristi i troškova da bi se vrednovala izvedba platforme. FER je vodeći partner projekta, a Laboratorija za sisteme obnovljivih izvora (fokusirana na zgrade) i Laboratorija za pametne mreže (fokusirana na mreže) učestvuju u realizaciji istog.

Partneri projekta su: Hrvatska elektroprivreda d.d., E3 ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA d.o.o., Opština Idrija, Elektro Primorska d.d., Evropski centar za obnovljivu energiju Güssing Ltd., Opština Strem, Energy Güssing Ltd., Sveučilište u Debrecenu, E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., Beogradski univerzitet-Fakultet mašinstva, JP Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosne, Sveučilište u Mostaru-Fakultet strojarstva i računarstva.

Pridruženi strateški partneri koji učestvuju  u projektu su: Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA), Institut Jožef Stefan, Lokalna energetska agencija Goriška, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (FERK), i Mađarski regulatorni organ za energetiku i javna preduzeća (HEA).

Projekt finansira Evropska unija preko  Interreg Danube Transnational Programme.

Izvor: ferk.ba

V.Vukajlović