382 miliona $ iz kredita Svetske banke za povećanje EE u toplanama Ukrajine

Svet

Ukrajina toplana

Ukrajinsko Ministarstvo finansija dobilo je kredit Svetske banke u iznosu 750 miliona dolara za podršku budžetu, od čega je 382 miliona dolara namenjeno lokalnim toplanama u 10 gradova za povećanje energetske efikasnosti.

Kada je reč o modernizaciji toplana i povećanju energetske efikasnosti u toplanama obično se vrše promene ulaznih goriva i toplane pretvaraju u kogenerativna postrojenja za proizvodnju toplotne i električne energije.

Primenom kogenerativnih postrojenja na biomasu dostiže se visok stepen efikasnosti primarne energije i do 90 odsto, u odnosu na konvencionalne elektrane na fosilna goriva, kod kojih je stepen efikasnosti oko 45 odsto.

Energetski portal