31. Međunarodno savetovanje „Energetika 2015“

Srbija

banjac tent.rs

Na Zlatiboru je 25. marta 2015. godine otvoreno 31. Međunarodno savetovanje „Energetika 2015“.

Pomoćnik ministar rudarstva i energetike gospodin Miloš Banjac na ovom skupu je istakao da je u decembru 2014. godine usvojen novi Zakon o energetici u koji je transponovana nova grupa direktiva Evropske unije. On je dodao da će do kraja 2015. godine biti usvojena Strategija razvoja energetskog sektora Republike Srbije do 2025. godine i Nacionalni plan za smanjenje emisija praškastih materija, sumpor dioksida i azotnih oksida, koji u sebi treba da implementira direktivu o velikim ložištima i direktivu o industrijskim emisijama.

Predsednik Saveza energetičara gospodin Nikola Rajaković dodao je da je oblast energetike Republike Srbije veoma bitna, pre svega oblast energetske efikasnosti i održivog razvoja.

Direktor PD TENT gospodin Čedomir Ponoćko izjavio je da su termoenergetski potencijali Republike Srbije od vitalne važnosti za energetsku stabilnost.

Predstavnik Nadzornog odbora JP „Elektroprivreda Srbije“ gospodin Aleksandar Gajić izjavio je da će dalji koraci u postuku korporativizacije EPS-a dovesti do željenih efekata, koji su od značaja za celokupnu državu. On je istakao da bi stručna javnost trebalo da se usresredi na korišćenje nove tehnologije, tehnoloških postupaka, metoda i inovacija jer to može dovesti do novih radnih mesta i do brže reindustrijalizacije Srbije.

U okviru savetovanja „Energetika 2015“ predstavljeni su radovi „Analiza potencijala povećanja energetske efikasnosti parnih kotlova 300-660 MW blokova PD TENT“, „Modernizacija merno-upravljačkog sistema pomoćnog kotlovskog postrojenja u TENT B“ i „Predlog unapređenja regulacije broja obrtaja turbine napojne pumpe“. Cilj ovih radova je povećanje efikasnosti postrojenja u TE „Nikola Tesla“.

Takođe će biti reči i o strateškom planiranju razvoja energetike i energetskih politika, savremenim tehnologijama u korišćenju uglja, nafte i gasa, savremenim naučnim istraživanjima, inovacijama u energetskom sektoru, elektrodistributivnim sistemima, zaštiti životne sredine, energetskoj efikasnosti, novim izvorima energije, obnovljivim izvorima energije.

Biće uručene i zlatne plakete Saveza energetičara za doprinose u 2014. godini u implementaciji državnog programa Republike Srbije u oblasti obnivljivih izvora energije i energetske efikasnosti.

Međunarodno savetovanje „Energetika 2015“ završava se u petak 27. marta 2015. godine, a organizuje ga Savez energetičara.

Sandra Jovićević

foto: tent.rs