31. Međunarodno savetovanje „Energetika 2015“ krajem marta na Zlatiboru

Srbija

SAVEZ ENERGETICARA

Savez energetičara od 24. do 27. marta 2015. godine na Zlatiboru organizuje 31. Međunarodno savetovanje „Energetika 2015“.

U okviru ove manifestacije biće održano pet forumsko-panelskih rasprava koje će se odnositi na razvojne izazove JP „Elektroprivrede Srbije“ i elektroenergetskog sektora, razvojne izazove NIS-a, JP „Srbijagas“, domaće mašinogradnje, komunalnog energetskog sektora i školstva.

U naučnom i stručnom delu savetovanja biće reči o strateškom planiranju razvoja energetike i energetskih politika, savremenim tehnologijama u korišćenju uglja, nafte i gasa, savremenim naučnim istraživanjima, inovacijama u energetskom sektoru, elektrodistributivnim sistemima, zaštiti životne sredine, energetskoj efikasnosti, novim izvorima energije, obnovljivim izvorima energije itd.

Na 31. Međunarodnom savetovanju „Energetika 2015“ biće uručene i zlatne plakete Saveza energetičara za doprinose u 2014. godini u implementaciji državnog programa Republike Srbije u oblasti obnivljivih izvora energije i energetske efikasnosti.

Sandra Jovićević

foto: savezenergeticara.org.rs