Drugi Sajam energetike – Budva

Region

2. SAJAM ENERGETIKE - BUDVADrugi po redu Sajam energetike održava se na „Jadranskom sajmu“ u Budvi od 24. do 28. septembra 2014.godine.

Akcenat Sajma energetike je na oblasti energetske efikasnosti, alternativnih i obnovljivih izvora energije i na promovisanje naprednih tehnoloških rešenja.

Sajam Energetike okuplja kompanije koje posluju u oblastima:

• obnovljivih izvora energije: biomasa, energija vetra, vode, sunca, aero-, hidro- i geotermalna energija
• konvencionalnih izvora energije: nafta, gas, ugalj
• upravljanja energijom: distribucija i snabdevanje
• efikasnog korišćenja energije: energetski učinkoviti proizvodni procesi i gradnja, rasveta, električna i hibridna vozila
• istraživanja, razvoja, finansiranja, inovacija, usluga itd.

Sajam energetike kreira celovitu platformu za proizvođače, zastupnike, distributere i partnere energetskog sektora.

izvor: ekapija
foto: www.adriafair.co.me