12 miliona evra za mere EE u Republici Srpskoj

energetska efikasnost

Direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske gospodin Srđan Todorović izjavio je da bi do kraja 2015. godine sve opštine i gradovi u ovoj zemlji trebalo da izrade akcione planove za energetsku efikasnost.

Prema njegovim rečima, Zakon o energetskoj efikasnosti usvojen je 27. juna 2013. godine, a rok za donošenje akcionih planova za energetsku efikasnost bio je godinu dana od stupanja na snagu ovog zakona i već je prošao. On je dodao da je deo lokalnih samouprava već izradio ove planove, kao i da je Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost zajedno sa drugim institucijama formirao radnu grupu koja ima za cilj pružanje podrške lokalnim zajednicama za izradu akcionih planova. Dodao je i da Republika Srpska ima na raspolaganju oko 12 miliona evra za implementaciju energetske efikasnosti.

Načelnik Odeljenja za evropske integracije i energetsko-ekološku efikasnost grada Doboja gospođa Marina Turkić izjavila je da će podaci iz ankete o potrošnji energije u domaćinstvu biti iskorišćeni za izradu Studije prilagođavanja sistema grejanja na rizik od poplava u dobojskoj regiji i održivog energetskog akcionog plana. Ona je dodala da je izrada Održivog energetskog akcionog plana jedan od preduslova za pristupanje Doboja Sporazumu gradonačelnika evropskih gradova.

Sandra Jovićević

foto: energetska-efikasnost.me