12 gradova u užem izboru za „Green Capital Award“

Svet

green capital award

Od 2006. godine u Evropi se održava takmičenje „zelenih“ gradova, a u uži izbor za „Green Capital Award“ 2017. godine ušli su Bursa, Istanbul, Lisabon, Pečuj, Kork, Cascais, ‘s-Hertogenbosch, Esen, Lahti, Nijmegen, Porto i Umea.

Komesar za zaštitu životne sredine Evropske unije gospodin Janez Potočnik izjavio je da je ova nagrada prestižna za gradove koji neguju očuvanje životne sredine. On je dodao da su pobednici do sada pružili inspirativne primere iz ove oblasti.

Međunarodna komisija će izvršiti detaljnu tehničku procenu svakog grada i to na osnovu 12 parametara: kvalitet vazduha, klimatske promene, poboljšanje i prilagođavanje, eko inovacije i održivo zapošljavanje, energetske performanse, zelena urbana područja sa održivim korišćenjem zemljišta, integrisano upravljanje životnom sredinom, lokalni prevoz, priroda i biodiverzitet, kvalitet akustične sredine, proizvodnja i upravljanje otpadom, prečišćavanje otpadnih voda i vodoprivreda.

Nakon procene, u junu 2015. godine gradovi koji su ušli u najuži izbor napraviće prezentaciju za međunarodni žiri. Žiri će oceniti njihovu posvećenost kontinuiranom unapređenju životne sredine, nivo ambicije budućih ciljeva, komunikacijske aktivnosti za građane i u kojoj meri mogu da deluju kao uzor i promovišu najbolje prakse u drugim gradovima.

Pobednik će biti proglašen u junu 2015. godine, a do sada su nagrađeni sledeći gradovi: Stokholm (2010. godine), Hamburg (2011. godine), Vitoria (2012. godine), Nant (2013. godine), Kopenhagen (2014. godine), Bristol (2015. godine) i Ljubljana (2016. godine).

Sandra Jovićević

foto: polisnetwork.eu