Razvojni fond Vojvodine dodeljuje sredstva za razvoj poljoprivrede

Srbija

Foto-ilustracija: Unsplash (Meriç Tuna)

Osnovni cilj odobravanja kredita Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine Novi Sad je obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške razvoja i unapređenja sektora poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, povećanja obima, efikasnosti i inteziviranja poljoprivredne proizvodnje, povećanja produktivnosti, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine.

Za realizaciju ove kreditne linije planirana sredstva su utvrđena Programom rada Fonda.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 70 godina života.

Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Konkursi:

Izvor: Razvojni fond Vojvodine