U pravilnom razvrstavanju i odlaganju otpada učestvuje cela Podgorica

Foto-ilustracija: Unsplash (Steve Johnson)

Glavni grad Podgorica započeo je u prethodom periodu projekat primarne selekcije otpada. Ovaj sistem podrazumeva razvrstavanje otpada na mestu njegovog nastanka u dve posude. Posuda za „suvu“ frakciju namenjena je odlaganju papira, kartona, plastike, metala i stakla, dok je posuda za „mokru“ frakciju namenjena odlaganju svih vrsta komunalnog otpada koje nisu sadržane u suvoj frakciji komunalnog otpada (otpad koji je po svom sastavu uglavnom mokar zbog prisustva ostataka hrane, materija organskog porekla, baštenskog otpada, proizvoda za higijenu i slično), ne uključujući kabasti otpad i jestiva ulja i masti. Na ovaj način će se velika količina otpadnog materijala pripremiti za ponovnu upotrebu i reciklažu, a manje količine otpada odlagati na deponiji, što će imati za cilj i produženje trajanja njenih sanitarnih kada.

Da bi se ostvarile pozitivne promene u ovoj oblasti od velike važnosti je edukacija, pre svega dece, mladih, njihovih roditelja i svih građana, kako o otpadu, tako i o prednostima i važnosti selektovanja otpada. Treba da postanemo svesni da na posredan način možemo da utičemo na smanjenje količine otpada u prirodi, doprinesemo uštedi energije, smanjenju zagađenja i trošenju prirodnih resursa.

Foto-ilustracija: Unsplash (Artem Labunsky)

Budući da je dosadašnje iskustvo pokazalo da se građani ne snalaze najbolje kada je u pitanju praktična primena primarne selekcije otpada, Glavni grad je odlučio da intenzivira kampanju i na taj način uključi što veći broj građana u ovaj proces, koji će uskoro biti i obavezan, jer se primenjuje svuda u svetu. U tom cilju, urađen je i promo video koji će građanima približiti pojam primarne selekcije otpada.

Kroz nastavak aktivnosti kojima se podržava koncept primene primarne selekcije otpada – odvajanjem „suve“ i „mokre“ frakcije nadležne službe „Čistoće“ postavile su 17 setova namenskih korpi za potrebe javnih ustanova, službi i organa Glavnog grada. Na ovaj način su se svi zaposleni u sistemu Glavnog grada pridružili postupku pravilnog odlaganja otpada.

Spisak postojećih lokacija kontejnera za primarnu selekciju otpada koje građani mogu koristiti dostupne su na sajtu.

Izvor: Glavni grad Podgorica