Ponovo uspostavljeno merenje kvaliteta vazduha u Radincu kod Smedereva

Foto: Agencija za zaštitu životne sredine

U Radincu, pored Smedereva, Agencija za zaštitu životne sredine je nedavno ponovo uspostavila merenja kvaliteta vazduha.

U neposrednoj okolini pogona železare (HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd), vršiće se merenja koncentracija suspendovanih čestica PM10 zajedno sa određivanjem teških metala u njima.

Ovo je treća stanica na teritoriji grada Smedereva na kojoj Agencija prati nivo suspendovanih čestica.

Izvor: Agencija za zaštitu životne sredine