Ribarska područja u Vojvodini poribljena sa više od 7 tona šaranske mlađi

Vesti | Srbija | Održivi razvoj

Foto: Vojvodinašume

U okviru redovnog poribljavanja po godišnjim programima upravljanja ribarskim područjima za 2019. godinu, u intervalu od 8. do 13. novembra 2019. godine izvršeno je poribljavanje Dunava, i to u ribarskom području Bačka kod lovišta Kamarište i u ribarskom području Labudovo okno kod vikend naselja Dubovac i kod bare Đurica.

Poribljavanje su izvršile ribočuvarske službe Šumskog gazdinstva „Novi Sad“ i Šumskog gazdinstva „Banat“ iz Pančeva.

Ribočuvarska služba Šumskog gazdinstva „Sremska Mitrovica“ realizovala je aktivnost na Savi (RP Srem – Sremska Mitrovica), Studvi (RP Srem – Morović) i Obedskoj bari (RP Obedska bara – Krstonošića okno).

Foto: Vojvodinašume

Poribljavanje je realizovano jednogodišnjom šaranskom mlađi u količini od:

  • 500 kg na lokalitetu lovište Kamarište,
  • 5.000 kg na lokalitetima vikend naselje Dubovac i bara Đurica,
  • 600 kg na lokalitetu Sremska Mitrovica, 300 kg na lokalitetu Morović i
  • 750 kg na lokalitetu Krstonošića (Obreško) okno.

Izvor: Vojvodinašume