Građani Bihaća edukovani o energetskoj efikasnosti u domovima

Foto-ilustracija: Unsplash (Matt Jones)

Građani Bihaća su tokom proteklog vikenda imali su priliku da uče o energetski efikasnijim navikama, da vide izloženu maketu sa primerima energetski efikasne kuće i nauče nešto više o načinima uštede energije koje pojedinac može primenjivati u svom domaćinstvu, kući ili stanu, ali i na radnom mestu.

Informativno-edukativni događaj organizovan je u okviru projekta “Zeleni ekonomski razvoj“, s ciljem promovisanja i povećanja svesti javnosti o važnosti energetske efikasnosti u svakodnevnom životu.

Kroz raznovrsne aktivnosti projekta “Zeleni ekonomski razvoj“ ukazuje se na načine smanjenja potrošnje energije, smanjenja emisija štetnih gasova, unapređenja energetske efikasnosti domaćinstava, javnih objekata i sistema javne rasvete, te preusmeravanje ostvarenih ušteda u druge svrhe, što direktno utiče na očuvanje životne sredine i povećanje kvaliteta života.

Stručnjak Daniela Kardaš ističe da veliki broj građana primenjuje neke od efikasnijih načina potrošnje energije, ali i da žele saznati više o tome.

„Dovoljno je usvojiti samo nekoliko malih, jednostavnih koraka čijim svakodnevnim ponavljanjem ostvarujete značajne uštede. Recimo, u svom domu sam odlučila da stavim energetski efikasne sijalice, a svoje ukućane opominjem da gase svetlo kad god je to moguće“, kazala je Kardaš.

Projekat “Zeleni ekonomski razvoj“ u Bosni i Hercegovini implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz finansijsku podršku Vlade Švedske, u saradnji sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Fondom za zaštitu okoline FBiH i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, entitetskim ministarstvima prostornog uređenja, kantonalnim ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave i drugim partnerima.

Nakon Bihaća, edukativni događaj će biti održan za građane Mostara i Zenice.

Izvor: Energetika.ba