Hrvatska objavila poziv za izgradnju i opremanje postrojenja za obradu biootpada

Foto-ilustracija: Unsplash (Radowan Nakif Rehan)

Ministarstvo zaštite okoline i energetike na centralnom portalu za savetovanje sa zainteresovanom javnošću e-Savjetovanja objavilo je 28. avgusta 2019. godine informaciju o ključnim elementima otvorenog poziva za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada.

Ovaj otvoreni poziv biće objavljen u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, Specifičnog cilja 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta. U planu je da se kroz njega sufinansira izgradnja i nadogradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom.

Ukupna raspoloživa sredstva predviđena za ovaj poziv iznose 250 miliona kuna. Prihvatljivi podnosioci zahteva su mala, srednja i velika preduzeća kojima je, po projektnom predlogu, dostupno od 10 do najviše 50 miliona kuna po pojedinačnom projektu.

Poziv e-Savjetovanja je otvoren do 27. septembra 2019. godine.

Izvor: Središnji državni portal